Nova lokacija regionalnog centra u Jagodini

27.10.2020.

Poštovani korisnici,

Obaveštavamo Vas da je zbog povećanja obima posla, a u cilju održavanja nivoa kvaliteta usluga koje pružamo, centar Jagodina preseljen na novu adresu, Kraljevića Marka bb.

Kontakt telefon: 035.790.179

Radno vreme centra: radnim danima 8-16h

Vaš DExpress.