Često postavljana pitanja

Najveća dozvoljena masa pošiljke je 300kg, u čijem sastavu nijedan paket ne sme biti mase veće od 30kg, odnosno težina koju jedan kurir fizički može poneti. U pošiljci može biti više kutija u zbiru maksimalne težine do 300kg.

 • Gotovinski
 • Preko računa
 • Platnom karticom
 • Pozovite call centar na broj telefona 011.331.33.33.
 • Operateru saopšite adresu pošiljaoca, adresu primaoca i vrstu pošiljke (obična ili vrednosna).
 • Izaberite vrstu usluge- usluga Dan za dan ili usluga Danas za sutra.
 • Izaberite način plaćanja-ukoliko ste pravno lice, uslugu možete platiti gotovinski, preko računa ili preneti plaćanje na primaoca pošiljke. Ukoliko pošiljku šaljete kao fizičko lice, uslugu plaćate u gotovini, i svoju obavezu ne možete preneti na primaoca pošiljke.
 • Ukoliko se odlučite za uslugu Dan za dan, kurir će u periodu od jednog sata nakon vašeg poziva preuzeti pošiljku.
 • Vaša pošiljka će biti isporučena u periodu od 3 sata nakon preuzimanja.
 • Ukoliko se odlučite za uslugu Danas za sutra, kurir će do 17 časova istog dana preuzeti pošiljku. Vaša pošiljka biće isporučena za 24h ili narednog dana do 14 časova.
 • Obična registrovana pošiljka je pošiljka koja ima svoj broj (bar-kod) i za koju nije naznačena vrednost na pošiljci .

U slučaju oštećenja, orobljenja ili gubitka obične pošiljke "D Express" nadoknađuje desetostruki iznos naplaćene usluge.

 • Vrednosna registrovana pošiljka je pošiljka koja ima svoj broj (bar-kod) i na kojoj je iskazana vrednost pošiljke. Za vrednosne pošiljke se dodatno naplaćuje 1% od naznačene vrednosti.

U slučaju oštećenja, orobljenja ili gubitka vrednosne pošiljke "D Express" nadoknađuje označeni iznos vrednosti na pošiljci uvećan za desetostruki iznos naplaćene usluge. Sve otkupne pošiljke "D Express" tretira kao vrednosne pošiljke.

Zakonom zabranjene pošiljke za prenos: Novac, nakit, plemeniti metali, drago kamenje, životinje, opojne droge i psihotropske materije, radioaktivne, zapaljive i druge opasne materije, oružje i municija, svi predmeti čiji je prenos zakonom zabranjen.

Ukoliko dođe do oštećenja ili uništenja pošiljke pošiljalac/primalac je dužan da u roku od 24h prijavi oštećenje (uputi reklamaciju), a nakon toga u roku od 60 dana od dana uručenja pošiljke je dužan da uputi zahtev za nadoknadu štete. Ako je šteta nastala od strane zaposlenih u "D Express"-u kompanija u najkraćem mogućem roku (8 radnih dana) vrši nadoknadu štete. D Express će se u roku od osam dana od dana prijema reklamacije izjasniti o osnovanosti reklamacije I daljem postupanju sa njom. Naknadu štete "D Express" vrši za sve vrednosne i otkupne pošiljke u visini označene vrednosti nezavisno od uzroka štete.
Prijavu reklamacije na postupanje sa pošiljkom možete obaviti putem mejl adrese reklamacije@dexpress.rs, a prijavu oštećenja pošiljke možete obaviti putem mejl adrese ostecenja@dexpress.rs ili pozivanjem našeg kontakt centra. Mail mora sadržati KOD pošiljke, a u slučaju oštećenja i fotografiju oštećenje pošiljke (slika oštećenja ambalaže dok je pošiljka još upakovana, slika oštećenog sadržaja).

Dostavu vršimo dva puta. Prvi pokušaj je praćen izveštajem o prispeću pošiljke koji kurir ostavalja na adresi primaoca ili se elektronski obaveštava o razlogu za neuručenje predmetne pošiljke putem SMS poruke. Na samom izveštaju i u SMS poruci se nalazi kontakt telefon koji služi za dogovor o sledećoj isporuci u dogovorenom terminu ili daljem postupanju sa pošiljkom.

Adekvatno upakovana pošiljka je pošiljka čije pakovanje obezbeđuje sadržaj pošiljke, koji će omogućiti nesmetano rukovanje u procesima od prijema do isporuke pošiljke. Sva pisana korespodencija se mora nalaziti u kovertama.