Novi telefonski broj u Čačku - 032-42-0-333

11.11.2015.

Poštovani korisnici,

radi poboljšanja kvaliteta usluge i lakše komunikacije korisnika sa centrom Čačak, u ovom centru smo unapredili telefonsku centralu i sve stare telefonske brojeve zamenili jednim brojem, sa mogućnošću više istovremenih razgovora po istoj liniji.

Od dana 12.11.2015, umesto svih starih brojeva pozivaćete samo 032-42-0-333 i slobodnih linija će uvek biti.


Vaš D Express,