Novi telefonski broj u Nišu - 018-32-00-333

12.10.2015.

Poštovani korisnici,

radi poboljšanja kvaliteta usluge i lakše komunikacije korisnika sa centrom Niš, u ovom centru smo unapredili telefonsku centralu i sve stare telefonske brojeve zamenili jednim brojem, sa mogućnošću više istovremenih razgovora po istoj liniji.

Od dana 12.10.2015, umesto svih starih brojeva pozivaćete samo 018-32-00-333 i slobodnih linija će uvek biti.


Vaš D Express,