Novi telefonski broj u Novom Sadu - 021-386-33-33

19.06.2015.

Poštovani korisnici,

radi poboljšanja kvaliteta usluge i lakše komunikacije korisnika sa centrom Novi Sad, u ovom centru smo unapredili telefonsku centralu i sve stare telefonske brojeve zamenili jednim brojem, sa mogućnošću više istovremenih razgovora po istoj liniji.

Od dana 19.06.2015, umesto svih starih brojeva pozivaćete samo 021-386-33-33 i slobodnih linija će uvek biti.


Vaš D Express,