Nova lokacija regionalnog centra u Novom Sadu

19.10.2020.

Poštovani korisnici,

Obaveštavamo Vas da je zbog povećanja obima posla, a u cilju održavanja nivoa kvaliteta usluga koje pružamo, centar Novi Sad preseljen na novu adresu, Industrijska bb - Novi Sad.

Kontakt telefon: 021.386.33.33

Radno vreme centra: radnim danima 09:00-18:00

Vaš DExpress.