Da li je moguće nakon što je pošiljka preusmerena na paketomat, dok je još u roku za preuzimanje, preusmeriti je na drugi paketomat?

08.02.2024.

Nije moguće. Pošiljku je moguće preusmeriti samo na jedan paketomat, nije moguće preusmerenje sa jednog na drugi paketomat.