Standardni cenovnik usluga dostave

Masa pošiljke [ kg ] Cena bez PDV-a [ din ] Cena sa PDV-om [ din ]
do 0,5 250,00 300,00
0,51 - 1 300,00 360,00
1,01 - 2 333,33 400,00
2,01 - 5 458,33 560,00
5,01 - 10 575,00 690,00
10,01 - 20 825,00 990,00
20,01 - 30 1.000,00 1.200,00
30,01 - 50 1.300,00 1.560,00

 

Za sve pošiljke mase preko 50 kg, svaki naredni kilogram se naplaćuje dodatnih 25 dinara bez PDV-a, odnosno 30 dinara sa PDV-om.

Posebne Usluge:

 

• Za označenu vrednost na pošiljci naplaćuje se 0,83% od naznačene vrednosti pored standardnog cenovnika, a minimalno 70,84 dinara bez PDV-a, odnosno 85 dinara sa PDV-om.

• Za sve otkupne pošiljke naplaćuje se 0,83% od iznosa otkupnine, a minimalno 70,84 dinara bez PDV-a, odnosno 85 dinara sa PDV-om.

• Povrat potpisane otpremnice 70,84 dinara bez PDV-a, odnosno 85 dinara sa PDV-om.

• Povrat plaćenog odgovora 70,84 dinara bez PDV-a, odnosno 85 dinara sa PDV-om.

• Lična isporuka sa povratnicom 70,84 dinara bez PDV-a, odnosno 85 dinara sa PDV-om.

• SMS poruka 12,50 dinara bez PDV-a, odnosno 15 dinara sa PDV-om.

Cenovnik usluge Dan za dan

 

Masa pošiljke [ kg ] Cena bez PDV-a [ din ] Cena sa PDV-om [ din ]
do 0,5 458,33 550,00
0,51 - 2 541,66 650,00
2,01 - 5 625,00 750,00
5,01 - 10 791,66 950,00
10,01 - 20 1.000,00 1.200,00
20,01 - 30 1.250,00 1.500,00
30,01 - 50 2.083,33 2.500,00

 

•  Za pakete i pošiljke velikih gabarita primenjuje se takozvani volumenski obračun mase na način da se rezultat pomnožene visine, dužine i širine paketa/pošiljke u cm podeli sa brojem 6666. Dobijeni iznos će se smatrati težinom paketa/pošiljke u kilogramima.

•  Za navedene pošiljke zadržavamo pravo da obračunamo i primenimo, naručiocu usluge, volumenski obračun mase za bilo koji paket/pošiljku kod koje je volumenski obračun mase veći od stvarne mase paketa/pošiljke.

•  Za pošiljke kod kojih se stvarna masa razlikuje od prijavljene mase zadržavamo pravo korekcije cena nakon provere mase pošiljke.

•  Za pakete i pošiljke koje zahtevaju izdvojeno rukovanje (paketi teži od 32kg, pakete čija jedna od dimenzija prelazi 1,2m, pakete koji nisu zapakovani u kartonsku ambalažu i koji zahtevaju posebnu manipulaciju) standarda cena dostave se uvećava za 50%.

•  Cene iz cenovnika su iskazane sa uključenim dodatkom za gorivo (20%) koji se na fakturi iskazuje kao zasebna stavka.

•  Za dodatne informacije pozvati 011.33.1.33.33 opcija 0.

 

D Express d.o.o.
Beograd, 15.08.2019.
 
string(0) ""
string(0) ""