Osnovne usluge preduzeća "D Express" jesu usluga DAN ZA DAN, usluga DANAS ZA SUTRA, MEĐUNARODNA DOSTAVA i usluga koja je omogućena samo pravnim licima - usluga LIČNI KURIR.

Uz svaku od ovih usluga naš korisnik može zahtevati i niz dodatnih usluga koje mu možemo pružiti uz visoki nivo kvaliteta i minimalne troškove:

  • Povrat potpisanih otpremnica
  • Pošiljke sa plaćenim odgovorom
  • Slanje SMS poruke pošiljaocu nakon isporuke pošiljke
  • Lično uručenje uz potpis -Povratnica
  • Otkupne pošiljke

 

Pošiljke koje poveravate "D Express"- u su registrovane (imaju svoj broj - bar code) i mogu biti obične registrovane pošiljke i vrednosne registrovane pošiljke.

Obične registrovane pošiljke su pošiljke za koje nije naznačena vrednost na samoj pošiljci. Kod običnih pošiljaka u slučaju oštećenja, orobljenja ili gubitka pošiljke "D Express" nadoknađuje desetostruki iznos naplaćene usluge.

Vrednosne registrovane pošiljke su pošiljke za koje je iskazana vrednost na samoj pošiljci. Za sve vrednosne pošiljke se naplaćuje dodatni iznos od 0,8% od naznačene vrednosti. Za vrednosne pošiljke u slučaju oštećenja, orobljenja ili gubitka  pošiljke "D Express" nadoknađuje iznos označen na pošiljci uvećan za desetostruki iznos plaćene usluge.

Sve otkupne pošiljke "D Express" tretira kao vrednosne pošiljke.