Masa pošiljke: Cena : Cena (sa PDV-om):
do 0,5 kg  202,90 243,48
0,5 - 1 kg 231,88 278,26
1 - 2 kg 282,61 339,13
2 - 5 kg 362,32 434,78
5 - 10 kg 478,26 573,91
10 - 20 kg 688,41 826,09
20 - 30 kg 833,33 1.000,00
30 - 50 kg 1.086,96  1.304,35


Za sve pošiljke mase preko 50 kg, svaki naredni kilogram se naplaćuje dodatnih 21,74 dinara bez PDV-a.

Posebne Usluge:

• Za označenu vrednost na pošiljci naplaćuje se 0,67% od naznačene vrednosti pored standardnog cenovnika, a minimalno 36,23 dinara bez    PDV-a. 

• Za sve otkupne pošiljke naplaćuje se 0,67% od iznosa otkupnine, a minimalno 36,23 dinara bez PDV-a. 

• Povrat potpisane otpremnice 36,23 dinara bez PDV-a. 

• Lična isporuka sa povratnicom 36,23 dinara bez PDV-a.   

• SMS poruka 10,87 dinara bez PDV-a. 

Cenovnik usluge Dan za dan

Masa pošiljke: Cena: Cena (sa PDV-om):
do 0,5 kg 398,55 478,26
0,5 - 2 kg 471,01 565,22
2 - 5 kg 543,48 652,17
5 - 10 kg 688,41 826,09
10 - 20 kg 798,10 956,52
20 - 30 kg 942,03 1..130,43
30 - 50 kg 1.231,88

1.478,26

  • Cene su izražene u RSD, bez obračunate takse za RATEL (0,4%) i dodatka za gorivo (20%)
  • Za pakete i pošiljke velikih gabarita primenjuje se takozvani volumenski obračun mase na način da se rezultat pomnožene visine, dužine i širine paketa/pošiljke u cm podeli sa brojem 6666. Dobijeni iznos će se smatrati težinom paketa/pošiljke u kilogramima. 
  • Za navedene pošiljke zadržavamo pravo da obračunamo i primenimo, naručiocu usluge, volumenski obračun mase za bilo koji paket/pošiljku kod koje je volumenski obračun mase veći od stvarne mase paketa/pošiljke.
  • Za pošiljke kod kojih se stvarna masa razlikuje od prijavljene mase zadržavamo pravo korekcije cena nakon provere mase pošiljke.
  • Za pakete i pošiljke koje zahtevaju izdvojeno rukovanje (paketi teži od 32kg, pakete čija jedna od dimenzija prelazi 1,2m, pakete koji nisu zapakovani u kartonsku ambalažu i koji zahtevaju posebnu manipulaciju) standarda cena dostave se uvećava za 50%
  • Usled stalnog porasta cene goriva D Express zadržava pravo promene stope dodatka za gorivo, kao troška vezanog za prevoz, koji se objavljuje na web-stranici Poštanskog operatera (www.dexpress.rs)
  • D Express zadržava pravo prenosa naknade regulatorne agencije na platioca usluge dostave.   
D Express d.o.o.
Beograd, 25.10.2018.