Masa pošiljke: Cena : Cena (sa PDV-om):
do 0,5 kg 233,33 280,00
0,5 - 1 kg 266,66 320,00
1 - 2 kg 325,00 390,00
2 - 5 kg 416,66 500,00
5 - 10 kg 550,00 660,00
10 - 20 kg 783,33 940,00
20 - 30 kg 962,50 1.155,00
30 - 50 kg 1.250,00 1.500,00


Za sve pošiljke mase preko 50 kg, svaki naredni kilogram se naplaćuje dodatnih 25 dinara bez PDV-a.

Posebne Usluge:

• Za označenu vrednost na pošiljci naplaćuje se 0,67% od naznačene vrednosti pored standardnog cenovnika, a minimalno 37,50 dinara bez PDV-a.

• Za sve otkupne pošiljke naplaćuje se 0,67% od iznosa otkupnine, a minimalno 37,50 dinara bez PDV-a.

• Povrat potpisane otpremnice 37,50 dinara bez PDV-a.

• Lična isporuka sa povratnicom 37,50 dinara bez PDV-a.

• SMS poruka 10,87 dinara bez PDV-a.

Cenovnik usluge Dan za dan

Masa pošiljke: Cena: Cena (sa PDV-om):
do 0,5 kg 458,33 550,00
0,5 - 2 kg 541,66 650,00
2 - 5 kg 625,00 750,00
5 - 10 kg 791,66 950,00
10 - 20 kg 1.000,00 1.200,00
20 - 30 kg 1.250,00 1.500,00
30 - 50 kg 2.083,33 2.500,00
  • Za pakete i pošiljke velikih gabarita primenjuje se takozvani volumenski obračun mase na način da se rezultat pomnožene visine, dužine i širine paketa/pošiljke u cm podeli sa brojem 6666. Dobijeni iznos će se smatrati težinom paketa/pošiljke u kilogramima.
  • Za navedene pošiljke zadržavamo pravo da obračunamo i primenimo, naručiocu usluge, volumenski obračun mase za bilo koji paket/pošiljku kod koje je volumenski obračun mase veći od stvarne mase paketa/pošiljke.
  • Za pošiljke kod kojih se stvarna masa razlikuje od prijavljene mase zadržavamo pravo korekcije cena nakon provere mase pošiljke.
  • Za pakete i pošiljke koje zahtevaju izdvojeno rukovanje (paketi teži od 32kg, pakete čija jedna od dimenzija prelazi 1,2m, pakete koji nisu zapakovani u kartonsku ambalažu i koji zahtevaju posebnu manipulaciju) standarda cena dostave se uvećava za 50%.
  • Usled stalnog porasta cene goriva D Express zadržava pravo promene stope dodatka za gorivo, kao troška vezanog za prevoz, koji se objavljuje na web-stranici Poštanskog operatera (www.dexpress.rs)
  • D Express zadržava pravo prenosa naknade regulatorne agencije na platioca usluge dostave.
D Express d.o.o.
Beograd, 15.07.2019.