Standardni cenovnik usluga dostave

Masa pošiljke [ kg ] Cena bez PDV-a [ din ] Cena sa PDV-om [ din ]
do 0,5 250,00 300,00
0,51 - 1 300,00 360,00
1,01 - 2 333,33 400,00
2,01 - 5 458,33 550,00
5,01 - 10 575,00 690,00
10,01 - 20 825,00 990,00
20,01 - 30 1.000,00 1.200,00
30,01 - 50 1.300,00 1.560,00

 

Za sve pošiljke mase preko 50 kg, svaki naredni kilogram se naplaćuje dodatnih 30 dinara bez PDV-a, odnosno 36 dinara sa PDV-om.

Posebne Usluge:

 

• Pošiljka sa označenom vrednošću naplaćuje se 1,2% od naznačene vrednosti, a minimalno 113,00 dinara sa PDV-om.

• Pošiljka sa otkupninom naplaćuje se 1,2% od naznačene vrednosti, a minimalno 113,00 dinara sa PDV-om.

• Pošiljka sa zahtevom za vraćanje otpremnice naplaćuje se 113,00 dinara sa PDV-om.

• Pošiljka sa plaćenim odgovorom naplaćuje se 113,00 dinara sa PDV-om.

• Pošiljka sa povratnicom naplaćuje se 113,00 dinara sa PDV-om.

• Pošiljka sa ličnim uručenjem naplaćuje se 113,00 dinara sa PDV-om.

• SMS poruka naplaćuje se 15,00 dinara sa PDV-om.

Cenovnik usluge Dan za dan

 

Masa pošiljke [ kg ] Cena bez PDV-a [ din ] Cena sa PDV-om [ din ]
do 0,5 541,66 650,00
0,51 - 2 625,00 750,00
2,01 - 5 708,00 850,00
5,01 - 10 833,33 1.000,00
10,01 - 20 1.000,00 1.200,00
20,01 - 30 1.250,00 1.500,00
30,01 - 50 2.083,33 2.500,00

 

•  Za navedene pošiljke zadržavamo pravo da obračunamo i primenimo, naručiocu usluge, volumenski obračun mase za bilo koju pošiljku kod koje je volumenski obračun mase veći od stvarne mase pošiljke.

•  Za pošiljke kod kojih se stvarna masa razlikuje od prijavljene mase zadržavamo pravo korekcije cena nakon provere mase pošiljke.

•  Poštarina za pošiljke koje zahtevaju izdvojeno rukovanje (paketi teži od 32kg, pakete čija jedna od dimenzija prelazi 1.2m, paketi koji nisu zapakovani u kartonsku ambalažu i koji zahtevaju posebnu manipulaciju) se uvećava za 50% u odnosu na poštarinu za pošiljke koje to ne zahtevaju.

•  Pružalac usluge materijalno odgovara do iznosa maksimalno označene vrednosti na pošiljci koja iznosi 200.000,00 dinara, osim ako posebnim ugovorom nije drugačije ugovoreno.

•  Za dodatne informacije pozvati 011.33.1.33.33 opcija 0.

 

Cene usluga u međunarodnom transportu možete pogledati u dokumentu na sledećem linku ( klikni ovde ).

D Express d.o.o.
Beograd, 20.10.2021.