Standardni cenovnik usluga dostave

Masa pošiljke [ kg ] Cena bez PDV-a [ din ] Cena sa PDV-om [ din ]
do 0,5 300,00 360,00
0,51 - 1 366,67 440,00
1,01 - 2 408,33 490,00
2,01 - 5 541,67 650,00
5,01 - 10 716,67 860,00
10,01 - 20 958,33 1.150,00
20,01 - 30 1.166,67 1.400,00
30,01 - 50 1.583,33 1.900,00

 

Za sve pošiljke mase preko 50 kg, svaki naredni kilogram se naplaćuje dodatnih 33,33 dinara bez PDV-a, odnosno 40 dinara sa PDV-om.

Stavka dodatak na gorivo (DNG) iznosi 46% i uračunata je u cenovnik.

Posebne Usluge:

 

• Pošiljka sa označenom vrednošću naplaćuje se 1,5% od naznačene vrednosti, a minimalno 180,00 dinara sa PDV-om.

• Pošiljka sa otkupninom naplaćuje se 1,5% od naznačene otkupnine, a minimalno 120,00 dinara sa PDV-om.

• Vrednosna pošiljka za vraćanje otkupnine naplaćuje se 180,00 dinara sa PDV-om.

• Pošiljka sa zahtevom za vraćanje otpremnice naplaćuje se 180,00 dinara sa PDV-om.

• Pošiljka sa plaćenim odgovorom naplaćuje se 180,00 dinara sa PDV-om.

• Pošiljka sa povratnicom naplaćuje se 180,00 dinara sa PDV-om.

• Pošiljka sa ličnim uručenjem naplaćuje se 180,00 dinara sa PDV-om.

• Instant poruka naplaćuje se 15,00 dinara sa PDV-om.

Cenovnik usluge Dan za dan

 

Masa pošiljke [ kg ] Cena bez PDV-a [ din ] Cena sa PDV-om [ din ]
do 0,5 666,67 800,00
0,51 - 2 750,00 900,00
2,01 - 5 833,33 1.000,00
5,01 - 10 1.000,00 1.200,00
10,01 - 20 1.250,00 1.500,00
20,01 - 30 1.666,67 2.000,00
30,01 - 50 3.333,33 4.000,00

 

•  Za navedene pošiljke zadržavamo pravo da obračunamo i primenimo, naručiocu usluge, volumenski obračun mase za bilo koju pošiljku kod koje je volumenski obračun mase veći od stvarne mase pošiljke.

•  Za pošiljke kod kojih se stvarna masa razlikuje od prijavljene mase zadržavamo pravo korekcije cena nakon provere mase pošiljke.

•  Poštarina za pošiljke koje zahtevaju izdvojeno rukovanje (pošiljka teža od 32kg, pošiljka čija jedna od dimenzija prelazi 1.2m, pošiljke koje nisu zapakovane u kartonsku ambalažu i koje zahtevaju posebnu manipulaciju) se uvećava za 50% u odnosu na poštarinu za pošiljke koje to ne zahtevaju.

•  Pružalac usluge materijalno odgovara do iznosa maksimalno označene vrednosti na pošiljci koja iznosi 200.000,00 dinara, osim ako posebnim ugovorom nije drugačije ugovoreno.

•  Za dodatne informacije pozvati 011.33.1.33.33 opcija 0.

 

Cene usluga u međunarodnom transportu možete pogledati u dokumentu na sledećem linku ( klikni ovde ).

D Express d.o.o.
Beograd, 21.04.2022.