Usluga lični kurir podrazumeva "iznajmljivanje" kurira pravnim licima u osmočasovnom radnom vremenu, koji po nalogu klijenta  skuterom vrši usluge dostave. Ova usluga nije omogućena fizičkim licima.

Za više informacija molimo pozovite našu korisničku službu na broj telefona
011.331.33.40